Adres Vakantiedomein "De Schootshei" Kanaalstraat 1 3650 Rotem Routeplanner weergeven

Wedstrijdbeschrijving: Loopparcours is aangegeven in groene pijlen

 

MTB parcours is aangegeven in rode pijlen

 

Korte Afstand: (Just 4 Fun en Trio's) Start 11:00 uur

 

Zwemmen: 500m. Start aan de steiger, richting kloksgewijs.

 

MTB: 2 ronden van 8 km, heuvelachtig met enkele pittige hindernissen.

 

Lopen: 1 ronde van 5 km, ook zéér heuvelachtig...

 

Lange Afstand: Start 13:00 uur

 

Zwemmen: 1500m 1 ronde, richting kloksgewijs.

 

MTB: 4 ronden van 8 km, heuvelachtig met pittige hindernissen.

 

Lopen: 2 ronden van 5 km, heuvelachtig met enkele hindernissen

 

Er is één wisselzone. In de wisselzone mag er niet gefietst worden.

 

Bewaakte fietsenstalling Open om 9:30 tot 17:00 uur.

 

Het inschrijfgeld bedraagt Korte Afstand 25 € individueel en 50 € per Team (trio's)

 

Lange Afstand 40 € individueel en 70 € per Team (trio's)

 

Geen daginschrijvingen.

 

Deelnemerslijst en betaling kan je controleren op: Deelnemerslijst.

 

Over te schrijven op: Betalingsgegevens:

Kraftman Off-Road Triathlon

Bank Argenta Dilsen-Stokkem: .

IBAN: BE 08 9730 8755 9813

BIC: ARSPBE22

Met vermelding van naam en reeks

 

Prijzen:Voor alle deelnemers is er een waardevolle herinnering.

 

Prijsuitreiking:

Korte Afstand: 14:00

Lange afstand vlak na de laatste finisher.+/- 17:00 uur. Podiumkandidaten zijn verplicht aan de ceremonie deel te nemen. Een atleet die afwezig is verliest zij podiumplaats en de daaraan verbonden prijs aan de volgende in ranking. Klassement blijft wel behouden.

Er kunnen maximaal 200 atleten meedoen.

Bij inschrijving geeft u aan zich te zullen houden aan de Kraftman - wedstrijdreglement.

Tevens vrijwaart u de organisatie en alle daaraan verbonden medewerkers en sponsors hiermee voor iedere aanspraak uit hoofde van uw deelname, voor zover deze niet worden gedekt door de aanvullende verzekering..

Enkel inschrijvingen waarvan de betaling tijdig is binnengelopen worden weerhouden, dus schrijf tijdig in!

Uiterste datum van voorinschrijving is 15 september 2015.

Bij afmelding voor 1 september ontvangt u het volledige inschrijfgeld terug, min € 5,00 administratiekosten,

Na 1 september vindt geen teruggave meer plaats.

Reglement .

STAYEREN is VERBODEN. De wedstrijd moet individueel worden afgelegd.

Begeleiding en of verzorging tijdens de wedstrijd door derden is niet toegestaan.

De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer op medische gronden uit te sluiten van verdere deelname.

Het fietsen op een fiets anders dan een MTB is niet toegestaan.

Valhelm tijdens de MTB proef is verplicht.

De helm mag pas worden losgemaakt en afgezet na het bereiken van de wisselzone en afgifte van de fiets.

Het verstrekte fietsplaatje moet duidelijk zichtbaar VOOR aan het STUUR van de fiets worden bevestigd.

Het fietsplaatje mag niet beschadigd, geknipt of geplooid worden, en moet intact teruggegeven worden.

Uitvallers dienen zich af te melden bij de tijdregistratie.

Na de wedstrijd fiets afhalen tegen borstnummer. Fietsplaatje blijft aan de fiets ter controle, wordt afgeknipt bij verlaten van fietspark!

Deelnemers die, hetzij zelf of hun materiaal, niet voldoen aan bovengenoemde regels,

en derhalve door de wedstrijdleiding van deelname worden uitgesloten

hebben geen recht op terugvordering van inschrijfgeld of vergoeding van andere kosten.

Alle wedstrijden zijn toegankelijk voor zowel licentiehouders als recreanten.

Deelname individueel of in Trio (1 zwemmer, 1 MTB'er en 1 loper)

Iedere atleet is veantwoordelijk voor het dragen van zijn toegekende startnummer en de daaraan verbonden tijdsregistratie.

Een atleet mag de wisselzone niet verlaten indien nummer niet duidelijk zichtbaar is en niet kan worden geregistreerd.

Het door de organisatie verstrekte borstnummer en fietsplaatje moet volledig zichtbaar worden gedragen en mag niet worden verknipt!

Fietsnummer aan het stuur bevestigen.

Geplooide, ontbrekende of niet leesbare nummers = geen tijdsopname en Did Not Finish!

Bij het fietsen moet het nummer op de rug worden gedragen, bij het lopen aan de voorzijde.

Tip: Bevestig je nummer op een brede elastiek. Dit draait makkelijk rond het middel!